Dřevěná okna / Eurookna

Hezká okna z přírodního materiálu, okna ze dřeva.

Špaletová okna

Tradiční špaletová a kastlová okna s nenapodobitelným vzhledem. 

Vchodové dveře

Dřevo, poctivý materiál pro poctivé vchodové dveře.

Příslušenství

Kompletní nabídka se vším co je pro dřevěná okna a dveře potřeba.

Obchodní podmínky

Obchodní podnínky definují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající:

Okna Šírer s.r.o.
Kublov 12
267 41 Kublov
IČ:17652421
DIČ: CZ17652421

Kupující:

  • koncový spotřebitel
  • firma
  • státní instituce

Objednávka zboží:

Zákazník může zboží objednat ústně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Objednávka musí obsahovat všechny nezbytné kontaktní údaje viz objednávkový formulář v košíku internetového obchodu.

Platební podmínky:

Platba v hotovosti při odběru zboží v sídle internetévého obchodu nebo při dopravě firmou Miroslav Šírer.

Platba převodem předem na základě zálohové faktury.

Platba prostředníctvím přepravní služby - dobírka

Všechny ceny jsou smluvní.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou, může v souladu s Občanským zákoníkem odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy písemnou formou a následně zaslat zboží nepoškozené, bez známek používání a v původním obalu - ideálně nerozbalené.

Ochrana osobních údajů:

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k užití, shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje respektovat zákon na ochranu osobních údajů, nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám a nebude bez předchozího souhlasu zasílat reklamní nabídky na email.

Závěrečná ustanovení:

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchoních podmínek v plném znění a to bez výhrad. Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou upraveny podle obchodních podmínek platných v okamžik odeslání elektronické objednávky. Kupující souhlasí s cenou objednaného zboží včetně dopravy a platného DPH a zavazuje se cenu v celé výši uhradit. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit. Prodávající a kupující se výslovně dohodli podle § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku, pokud není obchodními podmínkami stanoveno jinak budou jejich práva a povinnosti upravena obchodním zákoníkem, hlavně ustanovením § 409 a následujících.   

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023

(c)Všechna práva vyhrazena Miroslav Šírer 2020