Dřevěná okna / Eurookna

Hezká okna z přírodního materiálu, okna ze dřeva.

Špaletová okna

Tradiční špaletová a kastlová okna s nenapodobitelným vzhledem. 

Vchodové dveře

Dřevo, poctivý materiál pro poctivé vchodové dveře.

Příslušenství

Kompletní nabídka se vším co je pro dřevěná okna a dveře potřeba.

Montáž oken musí být kvalitní 

Nová okna je nutné vhodně namontovat do stavby. Pro perfektní funkčnost oken a vchodových dveří je utěsnění připojovací spáry velmi důležité. 

Montáž podle ČSN s pěnou chráněnou foliemi

Montáž musí být být třístupňová: z vnitřní strany parotěsná folie, která chrání izolační vrstvu oknařské pěny před vlhkostní z interiéru, oknařská polyuretanová pěna illbruck jako izolant a venkovní ochrana proti hnané vodě ve formě paropropustné folie nebo předstačené pásky. 

Oknařská pěna illbruck zůstává dlouhodobě pružná, umožňuje tak oknům dilatovat aniž by se utrhla od ostění. 

Tento systém montáže zaručuje dlouhodobě funkční a těsnou připojovací spáru. 

Montáž pomocí předslačené impregnované pásky

U staveb, kde dochází k velkým dilatacím doporučujeme používat systém utěsnění připojovací spáry pomocí předstačené pásky illmod Trio+. Páska se nalepí na rám okna a postupně se začne rozpínat ve stavebním otvoru, tím utěsní připojovací spáru. Toto řešení doporučujeme hlavně u srubů a roubenek. 

Předsazená montáž pomocí purenitových profilů illbruck

Pro moderní výstavbu pasivních domů, kde je nudné okna posunout do úrovně těpelné izolace máme řešení pomocí izolovaných profilů z purenitu od firmy illbruck. 

Systém purenitových profilů tvoří předsazený rám, okno je osazeno stejným způsobem jako ve stavebním otvoru včetně utěsnění připojovací spáry. 

Montáž oken a norma ČSN 74 6077

V dnešní době se konečně začala konat osvěta ohledně montáže oken v podobě ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře požadavky na zabudování, kde si může každý montážník, výrobce oken, projektant nebo stavebník přečíst co má správná montáž oken splňovat. 

Hlavní fakta a podmínky pro montáž oken:

  • připojovací spára musí mít téměř nulovou průvzdušnost
  • výměnou oken lze zajistit úsporu měrné spotřeby tepla na vytápění až 40% - záleží na kvalitě okna a jeho montáži
  • výměnou oken se nesmí zhoršit hygienické podmínky v domě. Je nutné zajistit přísun čerstvého vzduchu do domu a přísun vzduchu pro plynové spotřebiče podle TPG 704 01. TOTO MUSÍ ZAJISTIT STAVEBNÍK, JEHO PROJEKTANT NEBO DODAVATEL STAVBY! 
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023

(c)Všechna práva vyhrazena Miroslav Šírer 2020