Materiály

Izolační skla pro eurookna, špaletová okna a vchodové dveře

Izolační skla jsou vyrobena ze dvou nebo více skleněných tabulí. Tyto tabule jsou spojeny přes distanční profily, které vymezují vzdálenost mezi skly a jsou slepeny trvale pružným tmelem. Distanční profily jsou naplněny prostředkem pohlcujícím vlhkost, který zabraňuje kondenzaci vlhkosti uvnitř izolačního skla. Mezera mezi skly je vyplněna plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Ve většině případů je používám argon (krypton), který má výborné izolační vlastnosti.

Skleněné tabule

Pro výrobu izolačních skel pro naše eurookna jsou standardně používány tabule plaveného skla s měkkým pokovením, které zajišťuje lepší tepelně izolační vlastnosti. Tloušťky tabulí jsou 4 mm, 6 mm, 8 mm v návaznosti na velikosti prosklené plochy. Pro větší skleněné výplně eurooken je nutné použít tabule větší tloušťky, které jsou pevnější a tvarově stálé i ve velkých plochách.

Distanční rámeček – teplá hrana

Pro všechna izolační skla osazovaná do eurookna, špaletového okna, vchodových dveří či dveří posuvných je použit distanční rámeček CHROMATECH Ultra. Distanční rámeček má za úkol vytvořit mezeru mezi skleněnými tabulemi. Tato mezera musí být hermeticky uzavřena, aby z ní neunikala atmosféra vzácného plynu (argon, krypton), který má menší tepelnou vodivost než vzduch. Toto plní distanční rámeček CHROMATECH Ultra na výbornou, protože ho lze v rohách ohýbat – v celém rámečku je jen jeden spoj. To je výhoda oproti celoplastovým rámečkům, kde jsou spoje čtyři. CHROMATECH Ultra je složený z nerez oceli a plastu. Nerezová ocel zabezpečuje tuhost, tvarovou stálost rámečku a plastová vrstva eliminuje tepelný most mezi vnějším a vnitřním sklem. Dutina v rámečku je vyplněna látkou, která pohlcuje vlhkost uvnitř izolačního skla a zamezuje kondenzaci vodní páry uvnitř. Teplý distanční rámeček CHROMATECH Ultra je možné dodat v barvách RAL 7035, 7040, 9004 tak, aby co nejlépe ladil k odstínu vašeho eurookna.

Porovnání dostupných distančních rámečků:

Distanční rámeček Hodnoty PSI pro dřevěný rám – sklo 4/12/4/12/4 
AL – hliník0,075 
Swisspacer 0,046 
TGI Spacer 0,043 
Chromatech ULTRA 0,040
Thermix TX.N 0,039
Super Spacer 0,032
Swisspacer V 0,031

Na přání můžeme dodat jakýkoli distanční rámeček na trhu!

Plynová výplň mezi skly

Plynová vyplň v dutině mezi izolačními skly má za úkol minimalizovat přenos tepla ze skla na sklo protější. Proto se používají tzv. inertní plyny (argon, krypton), které mají horší tepelnou vodivost než vzduch. V praxi se používají argon a kripton, tyto plyny netvoří molekulovou vazbu, proto je nemožné zastavit jejich procházení uměle vytvořenou bariérou. Bohužel se v současné době tohoto fyzikálního jevu neumíme zbavit, ale můžeme ho alespoň potlačit volbou vhodných komponent izolačního skla (distanční rámeček s minimem spojů, kvalitní tmely). Izolační skla jsou z výroby plněna cca 90 % argonu (Podle ČSN je minimum 85 %). Únik plynu je cca 4 % za rok. Z následující tabulky změny Ug v závislosti na množství inertního plynu je patrno, že se investice do plnění plynem vyplatí.

Izolační dvojsklo 6-16-4 s měkkým pokovením – 16 mm je ideální mezera pro dvojsklo s argonem. Pro trojsklo je optimální distanční rámeček šířky 18 mm.

Ug (W/m2K)

Plyn 100 % 90 % 75 % 50 % 25 % 
Vzduch1,42     
Argon1,13 1,16 1,201,271,34
Kripton1,041,09 1,151,241,31 

Izolační dvojsklo 4-12-4 s měkkým pokovením – 12mm je ideální mezera pro kripton 

Ug (W/m2K)

Vzduch1,63     
Argon1,271,311,361,451,54
Kripton1,001,041,101,241,42

Z tabulky je patrné, že zhoršení Ug při snížení koncentrace 90 % na 60 % je u argonu 7,3 % a u kryptonu 13,5 %. Proto pro naše eurookna upřednostňujeme izolační skla plněná argonem.  

Parametry určující užitné vlastnosti izolačních skel

Ug = Základním parametrem, který udává tepelně izolační vlastnosti dvojskla / trojskla je součinitel prostupu tepla izolačním sklem Ug. Součinitel udává množství tepla ve watech, které projde 1 m2 stavební konstrukce při rozdílu teplot vzduchu 1 kelvin za časovou jednotku. Měrnou jednotkou je W/ (m2.K). Čím je součinitel menší, tím sklo lépe tepelně izoluje. Sklo s Ug= 0,5  W/ (m2.K)  je
tedy lepší než sklo s Ug=1,0 W/ (m2.K). POZOR! Ug nevypovídá o kvalitě celého eurookna nebo vchodových dveří! Někteří neseriózní výrobci či prodejci uvádějí ve svých reklamních
kampaních pouze Ug hodnotu skla v té ovšem není zahrnuta prostupnost rámu eurookna, netěsnost funkční spáry, popřípadě tepelné mosty. Všechny tyto parametry zahrnuje součinitel prostupu tepla celým oknem Uw – toto je rozhodující parametr udávající tepelně izolační vlastnosti eurookna! Podle ČSN musí být celková tepelná prostupnost okna Uw menší nebo rovna 1,2  W/ (m2.K).

Uw – Součinitel prostupu tepla celým oknem. Je to určující parametr kvality izolačních vlastností eurookna.

Uf– Součinitel prostupu tepla rámem eurookna a vchodových dveří.

Bezpečnostní skla

Kalené sklo

Kalené sklo, jak již název napovídá je sklo, které se předehřívá na teplotu 600 °C a následně je prudce zchlazeno vzduchem – toto je proces kalení. Po zakalení již není možné sklo dále řezat. Kalit lze skla rovná i ornamentní, popřípadě je možné kalené sklo leptat nebo pískovat. Výhodou kaleného skla je větší pevnost v ohybu (4x větší než běžné sklo), vydrží tedy úder míčem nebo pád lehčích předmětů. V případě, že se kalené sklo přeci rozbije jeho střepy jsou malé krychličky bez ostrých hran. Toto může zamezit mnohým zraněním.

Kalené sklo je pro svoje vlastnosti vhodné jako výplň eurookna, balkónových dveří, posuvných dveří nebo pro vchodové dveře s větší plochou skla.

Vrstvené bezpečnostní sklo CONNEX

Vrstvené sklo je poskládáno z jedné či více tabulí plochého skla, které jsou spojeny polyvinylbuteralovou folií. Její vysoká pevnost a přilnavost ke sklu zajišťuje odolnost skla proti prohození předmětu či vloupání do místnosti. Toto sklo je vhodné pro všechny stavební výplně v domě – eurookna, vchodové dveře a balonové dveře.

Sklo s folií CONNEX chrání Vaše blízké proti zranění rozbitým sklem a Váš majetek před odcizením.

Protipožární skla

Slouží k zamezení prostupu ohně či kouře přes stavební konstrukci. Požadavky na požární odolnost jsou uvedeny ve stavebním projektu. Stupeň požární odolnosti konstrukce může být stanoven výsledkem zkoušek, normovou hodnotou, výpočtem a zkouškou.

 Značky požární odolnosti:

   • Nosnost konstrukce R (t)

   • Tepelná izolace E (t)

   • Kouřotěsnost S (t)

   • Celistvost E (t)

   • Radiace nebo hustota tepelného toku z povrchu W (t)

  Konstrukce se zařazují podle doby odolnosti (15; 30; 45; 90; 120; 180 minut) a jsou doplněny písmenem charakterizujícím, proti čemu jsou odolné. Př. R 15 – konstrukce zachovává svojí nosnou funkci při požáru nejméně po dobu 15 minut.  

  Protihluková skla

  Protihlukové sklo je vhodné použít do míst se zvýšenou hlukovou zátěží. U rušných ulic, tramvajových zastávek, blízko frekventovaných komunikací atd.

  Neprůzvučnost eurookna závisí na: 

  Systému zasklení, tloušťce skla a jeho druhu, vzdálenosti mezi tabulemi skla, rozdíly v tloušťkách tabulích skla, způsobu osazení izolačního skla v rámu okna, výplňovým materiálem mezi skly (druh plynu, případně vložená pružná folie), tvaru a izolačním vlastnostem těsnění okna a kvalitě připojovací spáry.

  Sklo zabírá v eurookně největší plochu, má tedy rozhodující vliv na zvukovou i tepelnou izolaci eurookna.

  U hlukově izolačních skel rozhoduje hlavně jejich hmotnost a vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi. Je vhodné zvolit různé tloušťky skel – tloušťky skla v poměru 1:2 dosahují velice dobrých výsledků. Těžší sklo je vhodné orientovat směrem ke zdroji hluku.

  Izolační vlastnosti stavebního prvku proti hluku určuje: Index zvukové neprůzvučnosti Rw (dB) – čím větší hodnota tím lepší izolační vlastnosti prvku.   

  Příklad hlukově izolačního skla:

  VSG Sl 441 – 20 TGI – CGP 6 + Ar   (tl. 34 mm)   Rw-43 dB

  VSG Sl 441 – 18 TGI – VSG 442Sl CGP ( tl.34 mm)  Rw- 44 dB

  Protisluneční skla

  Protisluneční skla jsou vhodná do budov s velkou pravděpodobností přehřívání interiéru například do obývacích pokojů s velkými prosklenými plochami posuvných dveří. Zamezením vniku nežádoucího množství slunečních paprsků pomohou ušetřit náklady na klimatizaci místností a zpříjemní pobyt v domě.

  Skla s měkkým pokovením – jedná se o pokovení vzácnými kovy pomocí stroje Magnetronic. Vrstva není mechanicky ani chemicky odolná, proto se nanáší vždy jen z jedné strany a je orientována do vnitřku dvojskla nebo trojskla. Sklo s měkkým pokovením zvyšuje tepelně izolační vlastnosti izolačního skla, proto šetří energii i v topné sezóně. Pokovení je vytvářeno v různých odstínech i tloušťkách podle užití skla. Do izolačních skel pro eurookna jsou měkká pokovení dávána standardně.

  Ornamentní, pískovaná, leptaná skla a vitráže

  Jedná se o dekorativní úpravy izolačních skel, které jdou kombinovat s dalšími užitnými vlastnostmi skla např: protihlukové, protipožární, protisluneční atd.

  Proč si nás vybrat?

  VLASTNÍ VÝROBA
  I MONTÁŽ

  Na celé realizaci se podílí naši zaměstnanci, za jejichž kvalitní práci ručíme.

  VŽDY JEDNÁTE
  S ODBORNÍKEM

  Naši kolegové své práci opravdu rozumí, to poznáte v každé fázi zakázky.

  DLOUHODOBÉ
  HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKŮ

  Prozkoumejte i recenze našich zákazníků na Google či Firmy.cz.

  Hodnocení našich zákazníků

  Nezávazná KONZULTACE

  Zvažujete, jaká okna jsou pro Vás nejlepší? Jaký vybrat design? Co přinese nejlepší poměr cena / výkon? Jsme tu pro Vás a se vším Vám s radostí poradíme. Za více než 30 let jsme nasbírali obrovské množství zkušeností, které Vám rádi předáme a připravíme řešení přesně pro Vás.

  1. Napište nám nebo zavolejte.
  2. ​Ozveme se Vám do 24 hodin.
  3. Probereme Vaše požadavky, zodpovíme otázky.
  4. Do 48 hodin budete mít cenovou nabídku na míru zpracovanou naším odborníkem.